Cena za kompletné založenie s.r.o. je len 333€

V tejto cene získate KOMPLETNÝ SERVIS, vy len podpíšete pripravené dokumenty a všetky ostatné potrebné úkony vykonáme my.

Cena za založenie spoločnosti zahŕňa aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra.

Ak by ste podanie vykonali sami klasickou formou zaplatili by ste len za tento poplatok 331,5€

 

Vykonanie menších zmien v s.r.o. - 150€

V rámci tejto ceny pripravíme podklady pre vykonanie jednej zo zmien uvedeného zoznamu. Po podpísaní dokumentov oprávnenými osobami zmeny zapíšeme do Obchodného registra a ohlásime na daňovom úrade.

 

Vykonanie ostatných zmien v s.r.o. - 220€

V rámci tejto ceny pripravíme podklady pre vykonanie jednej zo zmien z uvedeného zoznamu. Po podpísaní dokumentov oprávnenými osobami zmeny zapíšeme do Obchodného registra a ohlásime  na daňovom úrade.
 

 

Pri súčasnom vykonávaní viacerých zmien sa účtuje:

poplatok za najdrahšiu zmenu z požadovaných (150€, alebo 220€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu