Správa registratúry

Správa registratúry v spolupráci s našími partnermi

Správu registratúry zabezpečujeme prostredníctvom spoločnosti MONDAX s.r.o.

 • Vypracovanie registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku
 • Komplexná správa registratúry na papierových nosičoch:   
 • Spracovanie a archivovanie záznamov zaniknutých spoločností

 Iné služby

 • jednorazové spracovanie daňového priznania pre fyzické osoby
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • spracovanie dokladov na požiadavku klienta
 • komunikácia s úradmi - daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa
 • zastupovanie pred miestne príslušným daňovým úradom
 • zastupovanie pred sociálnou a zdravotnými poisťovňami
 • zabezpečenie uloženia dokumentov do zbierky listín
 • zákon o ochrane osobných údajov - osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov /certifikát/
 • pomoc pri vypracovaní žiadosti o úver