Ready made s.r.o.

Ak potrebujete začať rýchlo podnikať ponúkame Vám na predaj už založené tzv. Ready-made spoločnosti.

Podnikať v mene novej spoločnosti môžete už za pár hodín.

Majiteľom novej spoločnosti s ručením obmedzeným sa stávate okamžite po podpísaní zmluvy o prevode obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia. Zároveň sa Vy, alebo Vami určená osoba, stáva aj novým konateľom spoločnosti.

Spoločnosť teda vlastníte a môžete za ňu aj okamžite konať. Nie je potrebné čakať na zápis zmien do Obchodného registra – tento následný zápis má už iba deklaratórny (potvrdzujúci) účinok.

 

Cena za založenú Ready-Made spoločnosť s.r.o. od 615€