Office House

Poskytnutie adresy na umiestnenie sídla spoločnosti (tzv. affice house) patrí medzi doplnkové služby, ktoré poskytujeme.

 

Cena za poskytnutie tejto služby je od 40 eur / mesiac. Cena zahŕňa označenie sídla spoločnosti obchodným menom.

V tejto cene  je zahrnuté pre preberanie a úschova písomností.

 

Vaše sídlo spoločnosti môže vyzerať aj takto: