Služby

 Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je poskytovať komplexné služby v oblasti :
 • účtovníctva
 • zakladania a zmien v s.r.o.
 • správa registratúry

 

Prečo práve my?

 • pracujeme vo vlastných priestoroch, na vlastnom technickom a programovom vybavení
 • šetríme Váš čas a peniaze a odbornú prípravu zamestnancov
 • šetríme vám čas a priestor so správou registratúry
 • daňové zastupovanie - môžete nám poskytnúť plnú moc na zastupovanie v daňovom konaní
 • kotroly môžu prebiehať v našich priestoroch ak si to klient želá

 

 Pri svojej práci sa riadime Etickým kódexom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov a Slovenskej komory audítorov.
O snahe poskytovať kvalitné služby zákazníkom svedčí aj zaradenie do Projektu certifikácia profesie účtovník v Slovenskej republike.

 

Garantujeme:

 • spoľahlivosť
 • odbornosť
 • flexibilita
 • lojálnosť
 • diskrétnosť
 • úspora finančných nákladov

 

Ako u nás prebieha vedenie účtovníctva?

Pred tým než začneme s Vami spolupracovať, uzatvoríme  zmluvu o poskytovaní služieb, kde budú presne stanovené podmienky našej spolupráce.

 •  klient je pridelený jednému účtovníkovi
 •  do 10.-ho dňa po ukončení mesiaca nám doručí všetky účtovné doklady
 •  u nás doklady zaúčtujeme, vyhotovíme daňové priznanie k DPH do zákonom stanovenej lehoty
 •  po ukončení roka prebieha činnosť súvisiaca s uzatváraním účtovných kníh
 • vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmu
 • Vás priebežne oboznamujeme s výsledkami a na konci účtovného obdobia Vám vrátime všetky účtovné doklady

Spracovanie miezd:

- elektronickou, alebo papierovou formou nám klient poskytne podklady na spracovanie mzdy / evidenciu dochádzky, dovolenkové lístky, atď./

- účtovník spracuje mzdy a dohodnutou formou odošle klientovi výplatné pásky a príkazy na úhradu

- my zabezpečíme odoslanie všetkých výkazov, klient nám poskytne len pečiatku

 

Informácie klientom poskytujeme kedykoľvek počas bežnej pracovnej doby.