Kontakt

EURO ECONOMY s.r.o.

Email: euroeconomy@euroeconomy.sk

Adresa sídla:

044 73  Buzica 218

Adresa kancelárie:

044 73  Buzica 222

IČO: 44430892

DIČ: 2022697578

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 22590/V

Ing. Monika Savkaničová - 0905 129 955  

Ing. Katarína Smolnická -   0915 738 000

                                       0907 912 246

Kancelária:                       0917 598 813


IČO: 44430892

DIČ: 2022697578

zap. vložka č. 22590/V