Aktuality

Výhody prechodu zo živnosti na SRO z ekonomického hľadiska:

  • spoločník môže sám seba zamestnať na trvalý pracovný pomer a znížiť si tak náklady.  Zo svojej mzdy platí  plné sociálne a zdravotné odvody, je poistený -   odvody platené spoločnosťou si  môže dať do nákladov a znížiť  daň z príjmov právnických osôb.
  • spoločník môže byť zároveň konateľom a jediným zamestnancom - ako konateľ si nemusí za svoju funkciu vyplácať žiadnu odmenu a ušetrí tak na odvodoch a dani z príjmov zo závislej činnosti z tejto odmeny. Spoločnosť nemusí  zamestnávať žiadneho zamestnanca.

 

Nevýhody prechodu zo živnosti na SRO z ekonomického hľadiska:

  • ak spoločník neplatí počas svojho pôsobenia v SRO žiadne sociálne odvody, neplynú mu žiadne benefity zo sociálneho poistenia. (Zdravotné odvody vo forme mesačných preddavkov musí platiť v každom prípade – či už ako zamestnanec alebo samoplatiteľ.)
  • vedenie účtovníctva je drahšie – SRO môže a musí viesť jedine podvojné účtovníctvo, ktoré obsahuje viac položiek než jednoduché (resp. evidencia pri paušálnych výdavkoch) a zároveň je drahšie

 

 

Tabuľka platenia sociálneho poistenia

sociálne poistenie 2012.pdf (125,2 kB)

zdroj: Sociálna poisťovňa

 

Vyhláška Ministerstva financií SR o spôsobe označovania platby dane

vyhlaska_378_2011.pdf (38,7 kB)

 

Ako sa zmenia odvody do Sociálnej poisťovne pre podnikateľov od januára 2012

Poistné na nemocenské poistenie tvorí 4,4 % z vymeriavacieho základu a poistné na dôchodkové poistenie 28,75 % (starobné poistenie + invalidné + RFS) z vymeriavacieho základu.

 

  Sadzba Min. vymeriavaci základ 1) Max. vymeriavaci základ 2) Min. suma poistného Max. suma poistného
Nemocenské poistenie 4,4 % 339,89 € 1 153,50 € 14,95 50,75
Starobné poistenie 18 % 339,89 € 3 076 € 61,18 553,68
Invalidné poistenie 6 % 339,89 € 3 076 € 20,39 184,56
Úrazové poistenie neplatí - - - -
Poistenie v nezamest. 2 %
dobrovoľné
339,89 € 3 076 € 6,79 61,52
Garančné poistenie neplatí - - - -
RFS * 4,75% 339,89 € 3 076 € 16,14 146,11
Spolu: 35,15%    

119,45

996,62

 

Zmeny v dobrovoľnom poistení

Ak prezident podpíše novelu zákona o sociálnom poistení, tak od 1. februára bude možné sa dobrovoľne nemocensky poistiť už  len v balíku. Pri dobrovoľnom poistení v nezamestnanosti treba rozlišovať, či je SZČO povinná platiť sociálne odvody alebo nie. Ak SZČO povinne platí odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie, môze sa dobrovoľne poistiť v nezamestnanosti. Ak SZČO nie je povinná platiť dôchodkové a nemocenské poistenie, musí platiť dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti len v balíku s dobrovoľným dôchodkovým a nemocenským.

Využiť "sólo" dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti sa tak umožní len povinne dôchodkovo a nemocensky poisteným SZČO. Bude to znemenať, že od 1. februára 2012 sa zruší "sólo" dobrovoľné nemocenské poistenie. Umožní sa jedine v balíku s iným poistením.

 

Nové výšky odvodov zaplatíte až vo februári 2012

Nové výšky odvodov zaplatíte až vo februári 2012 za mesiac január. Splatnosť poistného na nemocenské a sociálne poistenia je do 8. februára 2011 (streda). Sociálna poisťovňa neinformuje poistené osoby o zmenách v platení poistného osobitne, preto sa nespoliehajte, že vás na zmenu upozorní. Povinnosťou každého podnikateľa je odvádzať poistné v správnej výške a včas.

 

Platenie poistného SZČO na sociálne poistenie

  2011 2012
Minimálny VZ na nemocenské poistenie 329,06 € 339,89 €
Minimálny VZ na dôchodkové poistenie 329,06 € 339,89 €
Minimálne poistné na nemocenské poistenie 14,47 € 14,95 €
Minimálne poistné na dôchodkové poistenie 94,6 € 97,7 €
Minimálne poistné spolu 109,07 € 112,66 €
     
Maximálny VZ na nemocenské poistenie 1 116,75 € 1 153,50 €
Maximálny VZ na dôchodkové poistenie 2 978 € 3 076 €
Maximálne poistné na nemocenské poistenie 49,13 € 50,75 €
Maximálne poistné na dôchodkové poistenie 856,17 € 884,35 €
Maximálne poistné spolu 905,30 € 935,10 €

Pozn. Poistné na nemocenské poistenie tvorí 4,4 % z vymeriavacieho základu a poistné na dôchodkové poistenie 28,75 % z vymeriavacieho základu.

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne od 1.1.2012

Odvody do zdravotnej poisťovne pre podnikateľov od januára 2012

  Sadzba Min. vymeriavaci základ Max. vymeriavaci základ Min. suma poistného Max. suma poistného
Zdravotné poistenie 14 %

339,89 €

2 307 € 47,58 € 322,98 €
Zdravotne poistenie
(zdravotne postihnutý)
7 % 339,89 €
 
2 307 €
 
23,79 €
 
161,49 €
 

 

Nové výšky odvodov zaplatíte až vo februári 2012

Nové výšky odvodov zaplatíte až vo februári 2012 za mesiac január. Splatnosť zdravotného poistenia je do 8. februára (streda).

 

Minimálna mzda od 1.1.2012

Od 1. januára 2012 sa podľa nariadenia vlády SR zvyšuje minimálna mzda nasledovne:

  Hodinová
za každú hodinu odpracovanú zamestnancom
Mesačná
za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
Výška minimálnej mzdy od 1.1.2012 1,880 € 327,20 €

 

Výška minimálnej mzdy v ostatných štátoch EÚ

Por. Štát Miestna mena v Eur Platnosť od
1 Luxembursko euro 1 756,56 1.1.2011
2 Holandsko euro 1 424,40 1.1.2011
3 Belgicko euro 1 415,24 1.9.2009
4 Francúzsko euro 1365,00 1.1.2011
5 Írsko euro 1 326,00 1.1.2011
6 Veľká Británia 1027,87 pounds 1 178,34 1.10.2010
7 Rakúsko euro 1 000,00 1.1.2009
8 Cyprus euro 840,00 29.4.2009
9 Grécko euro 739,56 15.7.2010
10 Malta euro 664,95 1.1.2011
11 Španielsko euro 641,50 1.1.2011
12 Slovinsko euro 530 - netto 1.3.2011
13 Portugalsko euro 485,00 1.1.2011
14 Česká republika 8000 Kč 324,50 1.1.2007
15 Poľsko 1386 Zlotých 317,45 1.1.2010
16 Slovensko euro 317,00 1.1.2011
17 Lotyšsko 200 lats 282,01 1.1.2011
18 Estónsko euro 278,02 1.1.2008
19 Maďarsko 78000 forintov 268,66 1.1.2011
20 Litva 800 litai 231,70 1.1.2008
21 Rumunsko 670 nové lei 156,36 1.1.2011
22 Bulharsko 240 leva 119,64 1.1.2009

 

Cestovné náhrady pri použití vlastného vozidla v roku 2011:

  • Daň z motorových vozidiel sa platí za každé vozidlo použité na účely podnikania alebo na účely podliehajúce dani z príjmov.
  • Sadzby dane platné pre rok 2011 nájdete nižšie v prehľadných tabuľkách.
  • Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2011 sa podáva do 31.1.2012.
  • Základom dane pre osobné automobily je zdvihový objem motra. Základom dane pre úžitkové vozidlá (M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4) a autobusy je počet náprav a celková hmotnosť.

BA2011.pdf (36,9 kB)
BB2011.pdf (1,4 MB)
KE2011.pdf (149,2 kB)
NR2011.pdf (89,2 kB)
po_vzn_2009.pdf (163,3 kB)
sadzby_dane_PR_prepocet.pdf (55,5 kB)
TN2011.pdf (166 kB)
tn_vzn_2009.pdf (82,2 kB)
 

 

SK NACE - klasifikácia ekonomických činností

Revidovaná klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je plne harmonizovaná s jej európskou verziou NACE Revision 2 vydanou Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady č. 1893/2006. Používanie tejto klasifikácie, respektíve od nej odvodenej národnej verzie, je v oblasti štatistiky záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie.

SKNACE.pdf (143,4 kB)

 

Ceny pohonných látok 2011

Priemerné ceny pohonných látok v SR za rok 2011 v EUR za 1 liter
 Mesiac Benzín
automobilový
95 oktánový
Benzín
automobilový
98 oktánový
 LPG Motorová nafta
 Január 1,384 1,545 0,701  1,269
 Február 1,399 1,557 0,695 1,284
 Marec 1,425 1,592 0,696 1,335
 Apríl 1,463 1,640 0,699 1,357
 Máj 1,478 1,653 0,696 1,362
 Jún 1,465 1,641 0,692 1,344
 Júl 1,450 1,624 0,692 1,344
 August 1,457 1,599 0,689 1,336
 September 1,455 1,591 0,689 1,341
 Október 1,464 1,600 0,693 1,349
 November        
 December        
Priemer        

zdroj: www.podnikam.sk

 

 

Zákony v oblasti podnikania

Zoznam základných právnych noriem, ktoré upravujú oblasť podnikania. 

So zákonmi z oblastí uvedených nižie by sa mal oboznámiť každý podnikateľ, nakoľko upravujú jeho každodenný podnikateľský život. 

 Živnostenský zákon č. 455/1991Zb. v znení neskorších predpisov a zákonov upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním

 

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

 

Právne predpisy pre oblasť daní

Správa daní a poplatkov

 

Daň z príjmov

 

Daň z pridanej hodnoty

 

Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

 

Spotrebné dane

 

Poplatky


Miestne dane

 

Euro

 


Právne predpisy z oblasti účtovníctva

 

Právne predpisy pre oblasť miezd a pracovného práva

 

Sociálne predpisy

 

Súvisiace právne predpisy

 

 


sociálne poistenie 2012.pdf (125,2 kB)sociálne poistenie 2012.pdf (125,2 kB)