Vitajte na stránkach EURO ECONOMY s.r.o.

Spoločnosť EURO ECONOMY s.r.o. vznikla v roku 2008 po transfomovaní z fyzickej osoby, ktorá fungovala od roku 1995. Požiadavky trhu a klientov, rovnako ako aj snaha poskytovať profesionálne služby vyústili do transformácie na obchodnú spoločnosť.

Pristupujeme ku klientom  individuálne a s vysokou odbornosťou, snažíme sa čo najkvalitnejšie a najrýchlejšie riešiť VÁŠ problém a chrániť VAŠE záujmy.

Konateľka je držiteľom certifikátu Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov,

Snahou našej spoločnosti je poskytovať  podporu naším klientom tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti a nemuseli byť zaťažení vedením účtovníctva a sledovaním legislatívnych zmien. Naším cieľom je poskytovať služby, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu pre Vás, podpora Vášho podnikania formou kvalitne spracovanej ekonomickej agendy.

Chceme byť partnerom na každom kroku, preto sa snažíme byť Vašou oporou pri každom ekonomickom rozhodnutí a odporučiť pre Vás vždy optimálne riešenie z ekonomického, účtovného a daňového hľadiska. Správe, bezpečné a riadne vedené účtovníctvo má pre podnikateľov stále väčší zmysel a malo by podávať v peňažnom vyjadrení spoľahlivé informácie o podnikateľských aktivitách.

Našim dominantným cieľom je , že služby, ktoré poskytujeme neboli len automaticky poskytnutými informáciami, ale aby boli predovšetkým prínosom pre rast a dynamický rozvoj spoločnosti klienta.

 

Vzdialenosť dnes už nie je prekážka

Pred tým, než začneme s Vami spolupracovať, uzatvoríme spolu zmluvu o poskytovaní účtovných služieb. Vzdialenosť medzi Vašou a našou spoločnosťou vieme prekonať prepravnou spoločnosťou. Máme zmluvného partnera v rámci prepravy, ktorá sa u Vás pre doklady zastaví. Cena za dopravu je naozaj nízka, v rámci Košického kraja predstavuje 3,60 eur. Niektorým našim klientom doklady dlhodobo skladujeme v našej spoločnosti a raz za určité obdobie im doklady vraciame späť.

 

Výhody externého účtovníctva

- šetrí Váš čas, nemusíte sledovať nové predpisy v účtovnej , daňovej a právnej oblasti

- máte nižšie náklady za spracovanie účtovníctva ako za stáleho zamestnanca

- ušetríte za nákup odbornej literatúry, potrebných školení a naštudovanie platných zákonov

- ušetríte na kancelárskom vybavení - PC, software, atď.

- získate pocit bezpečia ak poveríte vedením vašej účtovnej agendy externú firmu.

Naša spoločnosť je Vám k dispozícii.

Sme pripravení poskytnúť Vám komplexné informácie pre Vaše ďalšie rozhodovanie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

 

 

 


Partneri:

     

www.mondax.sk